Angličtina pro děti
 • Baby's Best Start

  Děti ve věku od 3 do 24 měsíců se naučí další mateřský jazyk, zatímco dochází k rozvoji jejich pohybových dovedností a stimulování duševních schopností.

  Více informací
 • English for young kidsEnglish for young kids
  Děti 2 – 6 let

  Děti v tomto věku vás ohromí svým mluveným projevem v angličtině, který získají ve dvou návazných kurzech Fun with Flupe.

  Více informací
 • English for school kidsEnglish for school kids
  Děti 6 – 12 let

  Společně s Paulem, Millie, Kangi a Joeym, kterým pomáhají řešit problémy v pohádkovém městečku Storyville, se děti přirozenou cestou učí mluvené formě angličtiny a základům čtení a psaní.

  Více informací
 • English for teenagersEnglish for teenagers
  Teen English

  Každého studenta doslova pohltí kreativní atmosféra a opravdová zábava na hodinách programu Teen English.

  Více informací
 • English online - Kangi Club
  Angličtina ON-LINE

  Zábavné mimoškolní aktivity pomáhají dětem zlepšit si angličtinu i mimo školní třídu.

  Chcete se dozvědět víc?
 

AKTUALITY CENTRA HELEN DORON V BENEŠOVĚ

 • NÁBOR NOVÝCH ŽÁKŮ 2019/ 2020

   

  Nábor nových studentů na další školní rok proběhne v průběhu měsíců květen a červen. Zájemce o ukázkovou hodinu budeme zvát přímo do probíhajících hodin, aby jste viděli jak metodika HD funguje v praxi.

   

  Na UH je potřeba se přihlásit předem zde:   http://helendoron.cz/ukazkova-hodina
  potažmo je nutné si domluvit přesný termín návštěvy. Začátek kurzů je plánovaný na září 2019!!!

   

  Nenechávejte hledání vhodné výuky anglického jazyka pro vaše děti na září a zajistěte jim místo v našich kurzech již nyní.

   

  Těšíme se na vás.

  Team Helen Doron Benešov

  Email: benesov@helendoron.cz

  Mobil: 602 384 683.

   

 • UKÁZKOVÉ HODINY do kurzu TBS květen/ červen 2019

   

  Ukázkové hodiny kurzu TBS pro děti od 2,5 do 3,5 let proběhnou v průběhu května a června 2019 každé úterý od 9:45 hod. Na ukázku je nutné se předem přihlásit zde: http://helendoron.cz/ukazkova-hodina
  Začátek kurzu je plánovaný na září 2019!!!

  Na obrázku může být: 2 lidé

   

   

  Těšíme sa na vás:-)

  Email: benesov@helendoron.cz

  Mobil: 602 384 683.

   

   

 • UKÁZKOVÁ HODINA do kurzu BBS 14.6.2019

   

  Ukázková hodina pro děti, kterým bude v září min 12 měsíců do 24 měsíců max,  proběhne  14.6.2019 cca v  10:00 hod v našem výukovém centru na adrese Tyršova 181, Benešov.  Na ukázku je nutné se předem přihlásit zde: http://helendoron.cz/ukazkova-hodina
  Začátek kurzu je plánovaný na září 2019!!!
  Na obrázku může být: 1 osoba

   

  Těšíme sa na vás:-)

  Email: benesov@helendoron.cz

  Mobil: 602 384 683.

   

 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY LÉTO 2019

   

   

  Letos vám a vašim dětem nabízíme 2 termíny příměstkých táborů:

  8.7. – 12.7. 2019     bereme už jenom náhradníky

  19.8. – 23.8. 2019     2 volná místa

  Tábor je letos laděn do rázu divadla. Děti se naučí krátkou hru, kterou pak předvedou svým rodičům na závěr akce. To vše v angličtině. S přípravami nám pomůžou členové edukativního divadla “ The Bear Theatre“. Moc se na tuto  spolupráci těšíme.

  Přihlášky najdete v sekci „TÁBORY“.

   

  Těšíme se také na vás😉😁

   

  Email: benesov@helendoron.cz

  Mobil: 602 384 683.

   

   

   

 • ZMĚNA ADRESY našeho výukového centra v Benešově

   

  Rádi bychom vás informovali o změně naší adresy. Najdete nás v ulici Tyršova 181, Benešov 256 01. Nové prostory jsou nad obchodem Volanský.

  Fotky jsi můžete prohlídnout na našich Facebook stránkách https://www.facebook.com/Helen-Doron-Benešov/

  Moc se na vás těšíme:-)

   

  Email: benesov@helendoron.cz

  Mobil: 602 384 683.

   

 • GDPR

   

  Informace o zpracování osobních údajů

  Výukové centrum Helen Doron English Benešov, Ing. Tímea Doksanská Ipóthová, Tyršova 181, Benešov 256 01, IČ: 679 41 567 (dále jako “ Výukového centra HDE Benešov“ nebo „LC“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

  Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

  Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

  Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, datum narození studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce,
  • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
  • informace o alergiích na potraviny,
  • fotografie nebo video záznam studenta pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
  • další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

  Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Informace o alergiích na potraviny systematicky nezpracováváme a neukládáme, jelikož se jedná o citlivé osobní údaje. Tyto informace nám mohou být pouze dobrovolně a výslovně sděleny pro zajištění ochrany zdraví studenta v rámci výuky.

  Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

  Jak Vaše osobní údaje využíváme?

  Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

  • plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových a jiných kurzů),
  • komunikaci s Vámi,
  • informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
  • splnění právní povinnosti,
  • účetní a daňové účely,
  • vedení zákaznické evidence,
  • marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

  Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

   

   

  Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Výukového centra HDE Benešov a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli.

  Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

  • ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., držitel národní franšízy pro rozvoj a šíření programu Helen Doron English v ČR, IČ: 27782948;
  • Helen Doron Ltd, Company No. 512538356;
  • com EMEA Limited, Company No.

   

  Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

  Jaká jsou Vaše práva?

  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

  • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
  • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Výukového centra Helen Doron Benešov,
  • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
  • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
  • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
  • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
  • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Jak chráníme Vaše osobní údaje?

  Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

  Potřebujete další pomoc?

  Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu Výukového centra HDE Benešov pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 602 384 683, elektronicky na adrese benesov@helendoron.cz nebo písemně na adrese Tímea Doksanská Ipóthová, Emanuela Rádla 2172, Benešov 256 01..

   

   

 • UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA

   

  Zajímá vás výuka angličtiny metodou Helen Doron English?

  Chcete vidět, jak lekce probíhají?

  Přijďte se podívat i s vašimi dětmi na ukázkovou hodinu ZDARMA!

   

  Přihlášky najdete na odkazu http://helendoron.cz/ukazkova-hodina

   

  Moc se na vás těšíme:-)

   

  Email: benesov@helendoron.cz

  Mobil: 602 384 683.

   

 • PŘEDEJDĚTE V PŘÍŠTÍM POLOLETÍ PROBLÉMŮM S ANGLIČTINOU

  Škola dává základ, ale nemotivuje

  Angličtina je jedním z povinných předmětů a dnes již samozřejmostí na každé škole, učení založené na čtení, psaní a memorování ovšem děti většinou nemotivuje k tomu, aby si k angličtině vytvořily pěkný vztah. „Učitelé na základních a středních školách zpravidla nemají možnost věnovat se žákům individuálně. Pokud se navíc dětem učitelé často střídají, na děti jsou kladeny neustále jiné požadavky nebo mají každý rok jiný typ učebnic, z výuky se rázem vytrácí kontinuita a může to negativně ovlivnit jak prospěch, tak další motivaci ke studiu,“ soudí Mgr. Barbora Tošenovská, metodička a dlouholetá lektorka programu Helen Doron English.

   

  Doučování už jen „hasí“ problémy

  Pokud má dítě ve škole problém s konkrétním učivem, soukromé doučování se může jevit jako vhodná forma rychlé pomoci. „Dítě si však doučování obvykle spojí s negativní emocí – s pocitem, že v něčem není dostatečně dobré,“ upozorňuje metodička. S doplňkovou výukou angličtiny je proto ideální začít ještě předtím, než konkrétní problém ve škole nastane.

   

  Angličtina může být tím nejoblíbenějším kroužkem

  Program pro výuku angličtiny Helen Doron English nabízí kurzy vedené zážitkovou a hravou formou, na které se vaše dítě bude doopravdy těšit. Díky znalostem nabytým v kurzu pak bez problémů zvládne učivo ve škole, což ho bude přirozeně motivovat k dalšímu studiu angličtiny, bez které se v dnešním světě jen stěží obejde.

  „Pokud zvolíme tu správnou metodu výuky, je každé dítě schopné naučit se angličtinu nebo jakýkoliv jiný jazyk s lehkostí a radostí. Musí si však k němu najít přirozenou cestu prostřednictvím příjemných zážitků,“ říká Barbora Tošenovská a doporučuje, abyste se ještě před zápisem společně s dítětem zúčastnili ukázkové hodiny, během které obdržíte veškeré potřebné informace o náplni kurzu a budete si moci na vlastní oči prověřit pedagogické kompetence lektora.

   

  Škola angličtiny Helen Doron English

  Ve vzdělávacích centrech Helen Doron English, kde se společně s rodiči učí anglicky miminka již od tří měsíců věku, se vyučuje právě takovou zážitkovou metodou. Metoda Helen Doron je celosvětově uznávaná a škála kurzů, které nabízí, je určena dětem v jakémkoliv věku – od batolat až po teenagery. Metoda sama je postavena na přirozené schopnosti dítěte zcela bez námahy absorbovat mluvené slovo ze svého okolí. Děti se pomocí zábavných aktivit naučí anglicky se stejnou lehkostí a radostí, s jakou se učí mateřský jazyk.

   

  Buďte lepší než ostatní

  Děti školního věku jsou v rámci kurzů Helen Doron English systematicky připravovány k úspěšnému absolvování jednotlivých úrovní mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment. Ptáte se s jakými výsledky? Studenti Helen Doron English ve zkouškách již tradičně dosahují o 20% lepších výsledků než je celosvětový průměr.

  Dejte svému dítěti možnost zazářit v hodinách angličtiny. Informujte se o možnostech zápisu do kurzů Helen Doron English právě teď!

   

  aktualita01

   

 •