Angličtina pro děti
 • Baby's Best Start

  Děti ve věku od 3 do 24 měsíců se naučí další mateřský jazyk, zatímco dochází k rozvoji jejich pohybových dovedností a stimulování duševních schopností.

  Více informací
 • English for young kidsEnglish for young kids
  Děti 2 – 6 let

  Děti v tomto věku vás ohromí svým mluveným projevem v angličtině, který získají ve dvou návazných kurzech Fun with Flupe.

  Více informací
 • English for school kidsEnglish for school kids
  Děti 6 – 12 let

  Společně s Paulem, Millie, Kangi a Joeym, kterým pomáhají řešit problémy v pohádkovém městečku Storyville, se děti přirozenou cestou učí mluvené formě angličtiny a základům čtení a psaní.

  Více informací
 • English for teenagersEnglish for teenagers
  Teen English

  Každého studenta doslova pohltí kreativní atmosféra a opravdová zábava na hodinách programu Teen English.

  Více informací
 • English online - Kangi Club
  Angličtina ON-LINE

  Zábavné mimoškolní aktivity pomáhají dětem zlepšit si angličtinu i mimo školní třídu.

  Chcete se dozvědět víc?
 

Angličtina pro děti Plzeň – Lochotín

 

Při výuce angličtiny postupujeme přirozeným způsobem, jakým se děti učí svému mateřskému jazyku. Při lekcích klademe důraz na mluvené slovo a učíme děti používat jednotlivá slovíčka při konverzaci. Čtení a psaní přichází na řadu později.

Co je Helen Doron English?

 

Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je unikátním a prověřeným systémem výuky angličtiny pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let. Tato metoda je pro děti nejen zábavná, pomáhá také v rozvoji jejich intelektu, a to především u dětí předškolního věku. Za více než 30 let existence programu Helen Doron English úspěšně prošly těmito kurzy již více než dva miliony dětí.

Naše jazykové centrum se nachází v Plzni na Lochotíně. Přijďte se k nám podívat na ukázkovou hodinu zdarma. Rádi Vás v našem centru uvítáme . V okolí je snadná dostupnost parkovacích míst a nedaleko je zastávka tramvaje č. 1.

 

Angličtina pro nejmenší / Plzeň

 

Výuka probíhá jednou až dvakrát týdně. Děti jsou rozděleny podle věku do skupinek po 4-8 členech. Děti do 4 let obvykle dochází v doprovodu jednoho z rodičů  nebo jiného z rodinných příslušníků. Vyučujeme v dopoledních i odpoledních hodinách.

Učíme děti anglicky stejným způsobem, jakým přijímají svůj mateřský jazyk. Během výuky se individuálně věnujeme každému dítěti. Metoda není jednostranně zaměřená, zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity, a podporuje tak rozvoj všech smyslů. Během vyučovací hodiny, která trvá 45 – 90 minut, hovoří lektor s dětmi pouze anglicky. Metoda výuky angličtiny pro děti Helen Doron svým obsahem, slovní zásobou i zvolenými tématy odpovídá vždy zájmům dětí v příslušném věku, proto je tato výuka blízká všem dětem a jsou z ní velmi nadšené.

Proč Helen Doron Plzeň – Lochotín

 

* společně s centrem Rokycany tvoříme dlouhodobě největší centrum v ČR

* systematická příprava dětí na Cambridge Exams (v roce 2018 dělalo 800 dětí zkoušky CE v Helen Doron Česká republika, z toho 95 dětí bylo z naší školy), u zkoušek máme výborné výsledky

* průměrný věk dětí, které u nás ve škole úspěšně složily zkoušku PET, je 14 let, přestože je tato zkouška na úrovni státní maturity

* již osm let zkušeností s výukou dětí

* 80 % nových dětí přichází na doporučení stávajících klientů

* široký rozsah kurzů pro každou věkovou kategorii – od malička do 20 let

* široký rozsah kurzů pro každou pokročilost – od začátečníků po přípravu na FCE

* široký výběr letních kurzů angličtiny pro děti i teenagery

* každý rok pořádáme zájezd do Velké Británie spojený s pobytem v anglicky mluvících rodinách

* mimo jiné nabízíme také kurzy angličtiny pro rodiče a prarodiče našich dětí

* jsme tu pro děti nejen v rámci výuky, chodíme spolu do kina, na fotbal, nebo je hlídáme, když mají angličtinu rodiče

* pravidelně se účastníme mezinárodních kampaní pořádaných přímo britskou lingvistkou Helen Doron

* letos jsme jako první centrum v ČR byli přizváni k rozhovoru do Helen Doron Radia s celosvětovým vysíláním

* kromě angličtiny nabízíme i kurzy němčiny pro děti od 4 do 13 let

 

Kontaktní osoba centra:
Jazyková škola AQAP

Mgr. Kateřina Růžičková
Ředitelka Jazykové školy AQAP

Výukové centrum Helen Doron English Plzeň – Lochotín
alej Svobody 56
301 00 Plzeň – Lochotín (vedle ÚMO 1)
Mobil: 608 963 029
Email: aqapskola@gmail.com