Angličtina pro děti
  • Baby's Best Start

    Děti ve věku od 3 do 24 měsíců se naučí další mateřský jazyk, zatímco dochází k rozvoji jejich pohybových dovedností a stimulování duševních schopností.

    Více informací
  • English for young kidsEnglish for young kids
    Děti 2 – 6 let

    Děti v tomto věku vás ohromí svým mluveným projevem v angličtině, který získají ve dvou návazných kurzech Fun with Flupe.

    Více informací
  • English for school kidsEnglish for school kids
    Děti 6 – 12 let

    Společně s Paulem, Millie, Kangi a Joeym, kterým pomáhají řešit problémy v pohádkovém městečku Storyville, se děti přirozenou cestou učí mluvené formě angličtiny a základům čtení a psaní.

    Více informací
  • English for teenagersEnglish for teenagers
    Teen English

    Každého studenta doslova pohltí kreativní atmosféra a opravdová zábava na hodinách programu Teen English.

    Více informací
  • English online - Kangi Club
    Angličtina ON-LINE

    Zábavné mimoškolní aktivity pomáhají dětem zlepšit si angličtinu i mimo školní třídu.

    Chcete se dozvědět víc?
 

AKTUALITY CENTRA HELEN DORON V PŘEROVĚ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9.9.2016

Rezervujte si své místo na prerov@helendoron.cz nebo 777231134 a přijďte vyzkoušet lekci angličtiny zdarma!!

9,30 děti do 22 měsíců

10,30 děti 2-3 roky

15,30 děti 3-5 let

16,30 děti 6-9 let

Starší děti a teenageři jsou zváni do lekcí našich kurzů během týdne. Pro konkrétní termín mailujte prerov@helendoron.cz nebo volejte 777231134.

dod 2016

 

  • PŘEDEJDĚTE V PŘÍŠTÍM POLOLETÍ PROBLÉMŮM S ANGLIČTINOU

    Škola dává základ, ale nemotivuje

    Angličtina je jedním z povinných předmětů a dnes již samozřejmostí na každé škole, učení založené na čtení, psaní a memorování ovšem děti většinou nemotivuje k tomu, aby si k angličtině vytvořily pěkný vztah. „Učitelé na základních a středních školách zpravidla nemají možnost věnovat se žákům individuálně. Pokud se navíc dětem učitelé často střídají, na děti jsou kladeny neustále jiné požadavky nebo mají každý rok jiný typ učebnic, z výuky se rázem vytrácí kontinuita a může to negativně ovlivnit jak prospěch, tak další motivaci ke studiu,“ soudí Mgr. Barbora Tošenovská, metodička a dlouholetá lektorka programu Helen Doron English.

     

    Doučování už jen „hasí“ problémy

    Pokud má dítě ve škole problém s konkrétním učivem, soukromé doučování se může jevit jako vhodná forma rychlé pomoci. „Dítě si však doučování obvykle spojí s negativní emocí – s pocitem, že v něčem není dostatečně dobré,“ upozorňuje metodička. S doplňkovou výukou angličtiny je proto ideální začít ještě předtím, než konkrétní problém ve škole nastane.

     

    Angličtina může být tím nejoblíbenějším kroužkem

    Program pro výuku angličtiny Helen Doron English nabízí kurzy vedené zážitkovou a hravou formou, na které se vaše dítě bude doopravdy těšit. Díky znalostem nabytým v kurzu pak bez problémů zvládne učivo ve škole, což ho bude přirozeně motivovat k dalšímu studiu angličtiny, bez které se v dnešním světě jen stěží obejde.

    „Pokud zvolíme tu správnou metodu výuky, je každé dítě schopné naučit se angličtinu nebo jakýkoliv jiný jazyk s lehkostí a radostí. Musí si však k němu najít přirozenou cestu prostřednictvím příjemných zážitků,“ říká Barbora Tošenovská a doporučuje, abyste se ještě před zápisem společně s dítětem zúčastnili ukázkové hodiny, během které obdržíte veškeré potřebné informace o náplni kurzu a budete si moci na vlastní oči prověřit pedagogické kompetence lektora.

     

    Škola angličtiny Helen Doron English

    Ve vzdělávacích centrech Helen Doron English, kde se společně s rodiči učí anglicky miminka již od tří měsíců věku, se vyučuje právě takovou zážitkovou metodou. Metoda Helen Doron je celosvětově uznávaná a škála kurzů, které nabízí, je určena dětem v jakémkoliv věku – od batolat až po teenagery. Metoda sama je postavena na přirozené schopnosti dítěte zcela bez námahy absorbovat mluvené slovo ze svého okolí. Děti se pomocí zábavných aktivit naučí anglicky se stejnou lehkostí a radostí, s jakou se učí mateřský jazyk.

     

    Buďte lepší než ostatní

    Děti školního věku jsou v rámci kurzů Helen Doron English systematicky připravovány k úspěšnému absolvování jednotlivých úrovní mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment. Ptáte se s jakými výsledky? Studenti Helen Doron English ve zkouškách již tradičně dosahují o 20% lepších výsledků než je celosvětový průměr.

    Dejte svému dítěti možnost zazářit v hodinách angličtiny. Informujte se o možnostech zápisu do kurzů Helen Doron English právě teď!

     

    aktualita01

     

  •