Angličtina pro děti
 • Baby's Best Start

  Děti ve věku od 3 do 24 měsíců se naučí další mateřský jazyk, zatímco dochází k rozvoji jejich pohybových dovedností a stimulování duševních schopností.

  Více informací
 • English for young kidsEnglish for young kids
  Děti 2 – 6 let

  Děti v tomto věku vás ohromí svým mluveným projevem v angličtině, který získají ve dvou návazných kurzech Fun with Flupe.

  Více informací
 • English for school kidsEnglish for school kids
  Děti 6 – 12 let

  Společně s Paulem, Millie, Kangi a Joeym, kterým pomáhají řešit problémy v pohádkovém městečku Storyville, se děti přirozenou cestou učí mluvené formě angličtiny a základům čtení a psaní.

  Více informací
 • English for teenagersEnglish for teenagers
  Teen English

  Každého studenta doslova pohltí kreativní atmosféra a opravdová zábava na hodinách programu Teen English.

  Více informací
 • English online - Kangi Club
  Angličtina ON-LINE

  Zábavné mimoškolní aktivity pomáhají dětem zlepšit si angličtinu i mimo školní třídu.

  Chcete se dozvědět víc?
 

Co je Helen Doron English? Angličtina pro Vaše děti!

 

Angličtina pro děti vyučovaná metodou Helen Doron je unikátním a prověřeným systémem výuky angličtiny pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let. Tato metoda je pro děti nejen zábavná, pomáhá také v rozvoji jejich intelektu, a to především u dětí předškolního věku. Za více než 30 let existence programu Helen Doron English úspěšně prošly těmito kurzy již více než dva miliony dětí.

Učíme děti anglicky stejným způsobem, jakým přijímají svůj mateřský jazyk. Během výuky se individuálně věnujeme každému dítěti. Metoda není jednostranně zaměřená, ale zahrnuje výtvarné, pohybové i hudební aktivity, a podporuje tak rozvoj všech smyslů. Během vyučovací hodiny, která trvá 45 – 90 minut, hovoří lektor s dětmi pouze anglicky. Metoda výuky angličtiny pro děti Helen Doron svým obsahem, slovní zásobou i zvolenými tématy odpovídá vždy zájmům dětí v příslušném věku, proto je tato výuka blízká všem dětem a jsou z ní velmi nadšené.

Výuka probíhá jednou až dvakrát týdně. Děti jsou rozděleny podle věku do skupinek po 4-8 členech. Děti do 4 let obvykle dochází v doprovodu jednoho z rodičů  nebo jiného z rodinných příslušníků. Vyučujeme v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

Proč Helen Doron Rokycany

 

* společně s centrem Plzeň-Lochotín tvoříme dlouhodobě největší centrum v ČR

* systematická příprava dětí na Cambridge Exams (v roce 2018 dělalo 800 dětí zkoušky CE v Helen Doron Česká republika, z toho 95 dětí bylo z naší školy), u zkoušek máme výborné výsledky

* průměrný věk dětí, které  u nás ve škole úspěšně složily zkoušku PET, je 14 let, přestože je tato zkouška na úrovni státní maturity

* již osm let zkušeností s výukou dětí

* 80 % nových dětí přichází na doporučení stávajících klientů

* široký rozsah kurzů pro každou věkovou kategorii – od malička do 20 let

* široký rozsah kurzů pro každou pokročilost – od začátečníků po přípravu na FCE

* široký výběr letních kurzů angličtiny pro děti i teenagery

* každý rok pořádáme zájezd do Velké Británie spojený s pobytem v anglicky mluvících rodinách

* mimo jiné nabízíme také kurzy angličtiny pro rodiče a prarodiče našich dětí

* jsme tu pro děti nejen v rámci výuky, chodíme spolu do kina, na fotbal, nebo je hlídáme, když mají angličtinu rodiče

* pravidelně se účastníme mezinárodních kampaní pořádaných přímo paní Helen Doron

* letos jsme jako první centrum v ČR byli přizváni k rozhovoru do Helen Doron Radia s celosvětovým vysíláním

 

 

Kontaktní osoba centra:
Jazyková škola AQAP Rokycany

Marcela Stašková
Manažerka pobočky Rokycany

Výukové centrum Helen Doron English Rokycany
Havlíčkova 218
337 01 Rokycany
Mobil: 739 322 503
Email: staskova@aqap.cz