Angličtina pro děti
 • Baby's Best Start

  Děti ve věku od 3 do 24 měsíců se naučí další mateřský jazyk, zatímco dochází k rozvoji jejich pohybových dovedností a stimulování duševních schopností.

  Více informací
 • English for young kidsEnglish for young kids
  Děti 2 – 6 let

  Děti v tomto věku vás ohromí svým mluveným projevem v angličtině, který získají ve dvou návazných kurzech Fun with Flupe.

  Více informací
 • English for school kidsEnglish for school kids
  Děti 6 – 12 let

  Společně s Paulem, Millie, Kangi a Joeym, kterým pomáhají řešit problémy v pohádkovém městečku Storyville, se děti přirozenou cestou učí mluvené formě angličtiny a základům čtení a psaní.

  Více informací
 • English for teenagersEnglish for teenagers
  Teen English

  Každého studenta doslova pohltí kreativní atmosféra a opravdová zábava na hodinách programu Teen English.

  Více informací
 • English online - Kangi Club
  Angličtina ON-LINE

  Zábavné mimoškolní aktivity pomáhají dětem zlepšit si angličtinu i mimo školní třídu.

  Chcete se dozvědět víc?
 

Náš tým

 

angličtina pro děti

Ing. et Bc. Martina Pohanková

Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Lektorství anglického jazyka. Od roku 2000 pracuje jako učitelka anglického jazyka. Strávila 14 měsíců v USA na stážích. Působila 6 měsíců v Nigérii na základní škole jako učitelka. 10 měsíců učila český jazyk v mateřských školkách v Rakousku v rámci Evropské dobrovolné služby.


angličtina pro děti

Bc. Iveta Borsová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Anglický jazyk. Jako učitelka angličtiny pracuje od roku 1993.  V letech 1992 a 1993 absolvovala letní pobyt v USA jako pedagogická pracovnice YMCA tábora. Absolvovala vzdělávací kurzy „Fun and game activities“ a kurz pro školitele Evropského jazykového portfolia na Karlově Univerzitě. Mezi školení, kterých se zúčastnila, patří např.  Anglicky s důvtipem a tvořivě – Rituály aneb, aby si děti pamatovaly, Výuka angličtiny – osvědčené metody, Stories – telling, reading, writing, a mnoho dalších.


angličtina pro děti

Mgr. Milena Hofírková

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk. Od roku 1999 pracuje jako učitelka anglického jazyka. Absolvovala řadu školení v této oblasti, např. Fonetika v anglickém jazyce, Výuka cizích jazyků formou pohybových aktivit uvnitř i venku, Činnostní učení ve výuce angličtiny, aj.


angličtina pro děti

Mgr. Alena Pácaltová Kocourková  

Vystudovala obor Anglický jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a Speciální pedagogiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Od roku 2005 pracuje jako učitelka angličtiny dospělých i dětí. 2 roky působila na Novém Zélandu jako sportovní instruktorka. Absolvovala řadu školení v oblasti vzdělávání a výchovy, např. Brána jazyků, Respektovat a být respektován, aj.


doggie

Mgr. et Bc. Andrea Krákorová

Vystudovala magisterský obor Pedagogika – správní činnost na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a bakalářské obory: Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ a angličtina se zaměřením na vzdělávání (Univerzita Palackého) a Sociální pedagogika a cestovní ruch se zaměřením na anglický a ruský jazyk (Vysoká škola pedagogická v HK). Od roku 2004 pracuje jako učitelka dětí i dospělých. Absolvovala metodický kurz pro učitele ve Velké Británii na Hilderstone College „English Language and Professional Development Course for Teachers – Creative Teaching“ a řadu dalších v České republice. Rok pracovala ve Velké Británii. Úspěšně složila Státní všeobecnou jazykovou zkoušku z anglického jazyka a First Cambridge Certificate.


 angličtina pro děti

Mgr. et Mgr. Zuzana Klimecká

Vystudovala magisterské obory: Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 pracuje jako lektorka dětí i dospělých. Úspěšně složila Státní zkoušku z anglického jazyka. Zúčastnila se mezinárodních dobrovolnických projektů ve Walesu. Čtyři měsíce pracovala v USA.


DSCF2400

Bc. DiS. Lenka Volná

Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v oboru Obchodní angličtina a na Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou vystudovala obor Mezinárodní obchod, kde zároveň vyučovala anglický jazyk na střední ekonomické škole. Jako učitelka angličtiny pracuje od roku 2013. Úspěšně složila státní zkoušku z angličtiny. Absolvovala několik pracovních stáží v zahraničí.


A_cat

Adéla Horáková

Vystudovala Vyšší odbornou školu v Pardubicích v oboru sociálně právní činnost. Absolvovala roční kurz angličtiny ve Velké Británii. Žila a pracovala dva roky ve Spojených státech amerických.