Angličtina pro děti
 • Baby's Best Start

  Děti ve věku od 3 do 24 měsíců se naučí další mateřský jazyk, zatímco dochází k rozvoji jejich pohybových dovedností a stimulování duševních schopností.

  Více informací
 • English for young kidsEnglish for young kids
  Děti 2 – 6 let

  Děti v tomto věku vás ohromí svým mluveným projevem v angličtině, který získají ve dvou návazných kurzech Fun with Flupe.

  Více informací
 • English for school kidsEnglish for school kids
  Děti 6 – 12 let

  Společně s Paulem, Millie, Kangi a Joeym, kterým pomáhají řešit problémy v pohádkovém městečku Storyville, se děti přirozenou cestou učí mluvené formě angličtiny a základům čtení a psaní.

  Více informací
 • English for teenagersEnglish for teenagers
  Teen English

  Každého studenta doslova pohltí kreativní atmosféra a opravdová zábava na hodinách programu Teen English.

  Více informací
 • English online - Kangi Club
  Angličtina ON-LINE

  Zábavné mimoškolní aktivity pomáhají dětem zlepšit si angličtinu i mimo školní třídu.

  Chcete se dozvědět víc?
 

AKTUALITY CENTRA HELEN DORON V ÚSTÍ NAD LABEM

 • NOVÉ KURZY - ROZVRH HODIN

  Byl zaktualizován rozvrh hodin nových kurzů. Některé kurzy budou začínat v průběhu října a některé v průběhu listopadu. V některých jsou volná místa. Zájemci se mohou hlásit na: http://helendoron.cz/ukazkova-hodina a ustinadlabem@helendoron.cz

  Těšíme se na Vás.

 • NOVÉ KURZY BABY´S BEST START A TODDLER´S BEST START

  3.10.2018 otevíráme nový kurz Toddler´s Best Start. Kurz je vhodný pro děti od 2 do 3 let. Kurz bude probíhat středy od 15:00.

  4.10.2018 otevíráme nový kurz Baby´s Best Start. Kurz je vhodný pro děti do 2 let. Kurz bude probíhat čtvrtky od 15:00.

  Zájemci se mohou hlásit na: http://helendoron.cz/ukazkova-hodina a ustinadlabem@helendoron.cz

  Těšíme se na Vás.

 • UKÁZKOVÉ HODINY ZÁŘÍ 2018 - Druhé kolo

  Ukázková hodina pro nejmenší děti 0-3 roky proběhne ve středu 19.9.2018 od 15:00. Místa jsou omezena. Zájemci se mohou hlásit na: http://helendoron.cz/ukazkova-hodina a ustinadlabem@helendoron.cz

  Těšíme se na Vás.

 • UKÁZKOVÉ HODINY ZÁŘÍ 2018

  Na první zářijový týden jsme pro Vás v Ústí nad Labem připravili ukázkové hodiny Helen Doron angličtiny pro děti ZDARMA:
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s ukázkami či informacemi z kurzů bude v PÁTEK 7.9.2018.
  Místa jsou omezena. Zájemci o ukázkové hodiny se mohou hlásit na http://helendoron.cz/ukazkova-hodina, ustinadlabem@helendoron.cz

  -Děti do 3 let ukázka v 15:00h
  -Děti 3-6let ukázka v 16:00h
  -Děti 6-9let ukázka v 17:00h

 • METODA HELEN DORON ENGLISH - JAK TO FUNGUJE

  Helen Doron English je celosvětovou institucí s třicetiletými úspěchy na poli výuky dětí každého věku. Přes 1,5 milionů studentů dnes mluví anglicky díky programu výuky angličtiny Helen Doron English.

  Proč Helen Doron? Protože naše výukové programy jsou nejlepší ve své kategorii, jsou vyvíjeny zkušenými odborníky v anglickém jazyce a vyučovány speciálně vyškolenými učiteli.

  Podívejte se na video: https://youtu.be/sWcA38OsAW8

 • STUDENTI USPĚLI NA CAMBRIDGE ZKOUŠKÁCH

  Jak složit s předstihem maturitu z angličtiny v 16 letech 🙂

  Od února do června probíhaly v jazykových školách Helen Doron English stále vyhledávanější cambridgeské zkoušky. Mimo jiné se ukázalo, že studenti ve věku okolo 16 let zvládají anglický jazyk tak dobře, že už z něj nebudou muset maturovat.

  „V letošním roce jsme vyzkoušeli po celém Česku 815 žáků a studentů. Úroveň testů se pohybuje od lehkých Starters až po nejvyšší B2 First,“ říká Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English. Všichni absolventi nejvyšší zkoušky v průměrném věku okolo 16 let u testů B2 First uspěli. Maturitní zkouška je přitom čeká až za zhruba tři roky.

  Právě test B2 First uznává Ministerstvo školství ČR jako plnou náhradu profilové maturitní zkoušky. Je jen na řediteli gymnázia nebo jiné střední školy, aby rozhodnul, že daná škola certifikáty uznává a maturitu z angličtiny studentům odpouští (musí však jít o profilovou zkoušku z angličtiny, ne o povinnou).

  Do cambridgeských testů se v letošním roce zapojilo 45 výukových center Helen Doron English po celém Česku. „Museli jsme posílit tým zkoušejících, zájem o testy totiž každoročně narůstá,“ uvádí Lucie Bechná.

  Důvodů je několik. U mladších studentů může zvládnutá zkouška pomoct například při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium. Některé školy odpouštějí studentům maturitní zkoušky, na vysokých školách doklad o zdolání testu nahradí předepsanou zkoušku z anglického jazyka. Úspěšně absolvovaný test pomůže také při přijímacím pohovoru v řadě firem.

  Zkoušky Cambridge jsou respektované po celém světě. Uznává je více než 20 000 organizací, škol a úřadů. Přehled v Česku působících firem a institucí, které uznávají cambridgeské zkoušky, si je možné prohlédnout zde na stránkách www.cambridgeenglish.org

  Podle statistik dopadají děti v českých pobočkách Helen Doron English u ústních zkoušek o téměř 20 procent lépe, než představuje celosvětový průměr testovaných dětí.

  Výuková centra Helen Doron English si v souvislosti s cambridgeskými zkouškami letos připsaly ještě jeden velký úspěch. Společnost Cambridge Assessment English, která celosvětově dohlíží na průběh cambridgeských jazykových testů, provedla 24. února 2018 neohlášenou inspekci v opavském centru Helen Doron English. V této jazykové škole právě děti usilovaly o získání cambridgeského certifikátu.

  Inspektor společnosti Cambridge Assessment English udělil jazykovým školám Helen Doron English v České republice za dodržení předepsané úrovně testování nejvyšší možné hodnocení „Excellent“.

 • PŘEDEJDĚTE V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE PROBLÉMŮM S ANGLIČTINOU

  Škola dává základ, ale nemotivuje

  Angličtina je jedním z povinných předmětů a dnes již samozřejmostí na každé škole, učení založené na čtení, psaní a memorování ovšem děti většinou nemotivuje k tomu, aby si k angličtině vytvořily pěkný vztah. „Učitelé na základních a středních školách zpravidla nemají možnost věnovat se žákům individuálně. Pokud se navíc dětem učitelé často střídají, na děti jsou kladeny neustále jiné požadavky nebo mají každý rok jiný typ učebnic, z výuky se rázem vytrácí kontinuita a může to negativně ovlivnit jak prospěch, tak další motivaci ke studiu,“ soudí Mgr. Barbora Tošenovská, metodička a dlouholetá lektorka programu Helen Doron English.

  Doučování už jen „hasí“ problémy

  Pokud má dítě ve škole problém s konkrétním učivem, soukromé doučování se může jevit jako vhodná forma rychlé pomoci. „Dítě si však doučování obvykle spojí s negativní emocí – s pocitem, že v něčem není dostatečně dobré,“ upozorňuje metodička. S doplňkovou výukou angličtiny je proto ideální začít ještě předtím, než konkrétní problém ve škole nastane.

  Angličtina může být tím nejoblíbenějším kroužkem

  Program pro výuku angličtiny Helen Doron English nabízí kurzy vedené zážitkovou a hravou formou, na které se vaše dítě bude doopravdy těšit. Díky znalostem nabytým v kurzu pak bez problémů zvládne učivo ve škole, což ho bude přirozeně motivovat k dalšímu studiu angličtiny, bez které se v dnešním světě jen stěží obejde.

  „Pokud zvolíme tu správnou metodu výuky, je každé dítě schopné naučit se angličtinu nebo jakýkoliv jiný jazyk s lehkostí a radostí. Musí si však k němu najít přirozenou cestu prostřednictvím příjemných zážitků,“ říká Barbora Tošenovská a doporučuje, abyste se ještě před zápisem společně s dítětem zúčastnili ukázkové hodiny, během které obdržíte veškeré potřebné informace o náplni kurzu a budete si moci na vlastní oči prověřit pedagogické kompetence lektora.

  Škola angličtiny Helen Doron English

  Ve vzdělávacích centrech Helen Doron English, kde se společně s rodiči učí anglicky miminka již od tří měsíců věku, se vyučuje právě takovou zážitkovou metodou. Metoda Helen Doron je celosvětově uznávaná a škála kurzů, které nabízí, je určena dětem v jakémkoliv věku – od batolat až po teenagery. Metoda sama je postavena na přirozené schopnosti dítěte zcela bez námahy absorbovat mluvené slovo ze svého okolí. Děti se pomocí zábavných aktivit naučí anglicky se stejnou lehkostí a radostí, s jakou se učí mateřský jazyk.

  Buďte lepší než ostatní

  Děti školního věku jsou v rámci kurzů Helen Doron English systematicky připravovány k úspěšnému absolvování jednotlivých úrovní mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment. Ptáte se s jakými výsledky? Studenti Helen Doron English ve zkouškách již tradičně dosahují o 20% lepších výsledků než je celosvětový průměr.

  Dejte svému dítěti možnost zazářit v hodinách angličtiny. Informujte se o možnostech zápisu do kurzů Helen Doron English právě teď!

  aktualita01