Hudba rozvíjí myšlení dětí i dospělých

V metodice Helen Doron je hudba jedním z pilířů. Generace dětí a studentů si v našich kurzech ověřily, jak snadno a rychle si slova spojená s melodií a rytmem zapamatují.  Existuje řada výzkumů, které potvrzují hluboké účinky hudby nejen na rozvoj učení a paměti, ale také na celkové zdraví. Zpěv a hudba nám pomáhají regulovat a uvolnit emoce a přispívají k pozitivním pocitům a relaxaci.

Výzkum účinků hudby na lidský mozek probíhal například na renomované Univerzitě Johnse Hopkinse v USA a prokázal, že hudba pomáhá udržet naučené informace. Tamní vědci zjistili, že začlenění hudby do výukového prostředí vytváří pozitivní zážitek z učení, zlepšuje paměť a zároveň zvyšuje pozornost všech věkových skupin. „Během zážitkového učení (při kterém hudba hraje například během studia) se u studentů aktivuje vnímání a informace se lépe vstřebávají. Hudba může také vést ke stavu hluboké koncentrace, ve kterém se slovní zásoba a čtení textů snadněji zapamatují. Pokud jsou informace spojeny s rytmem a rýmem, tyto hudební prvky přispějí k pozdějšímu vybavení znalostí, ” vysvětlil autor výzkumu Chris Boyd Brewer ve své knize Hudba u učení.

V metodice Helen Doron s těmito poznatky pracujeme.  U dětí, které začínají s učením hudby a písní dříve, se lépe rozvíjí oblasti mozku související s jazykem a uvažováním. Proto pokud vaše děti seznámíte s hudbou už v raném věku, získávají velkou výhodu při učení jazyků.

Hudba má také mnoho léčebných účinků, které se využívají v rehabilitaci. Ve spojení s pohybem může pomoci například pacientům s Parkinsonovou chorobou znovu získat kontrolu nad svým tělem. Výzkum také ukazuje, že poslech nebo zpívání písní může poskytnout emocionální a behaviorální benefity lidem s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Hudební vzpomínky totiž často přetrvávají i u pacientů s Alzheimerovou chorobou, protože klíčové oblasti mozku spojené s hudební pamětí jsou nemocí relativně nepoškozené.

Pozitivní účinky hudby ale dobře zná každý, kdo si pouští hudbu pro zlepšení nálady, uklidnění nebo koncentraci. V Helen Doron na tom stavíme už 35 let a za dobu naší existence vznikly stovky písní, které si nejen naše děti a studenti, ale i jejich rodiny pouští při svých každodenních činnostech.