Investice do angličtiny? Vyplatí se, pokud rozvíjí také osobnost

Množství kurzů a škol od nejútlejšího věku dítěte dokazuje, že dnešní rodiče považují vzdělání dětí za důležitou výbavu do života.  Angličtinu nabízí mnohé školky, zájmová centra i jazykové školy už Samozřejmě, vždyť přeci v dnešním světě se jedná o významné plus v osobním i pracovním životě. Není snad profese, v níž by vás jazykové znalosti neposunuly vpřed. A naopak bez znalosti jazyka jsou možnosti uplatnění velmi zúžené. Jak ale vybrat kurz, který nebude ztrátou času a z vašeho dítěte jen neudělá dalšího věčného začátečníka?

Na prvním místě se zajímejte o používanou metodu. Pamatujete, jak se vaše děti učily mluvit? Nebo vás to teprve čeká? Děti si přirozeně osvojují nová slova. Třeba tím, že jim zpíváte, učíte se říkanky anebo jen slyší, jak si doma povídáte. Tak by se měly děti učit i cizí jazyk. Platí totiž, že čím více smyslů děti při výuce zapojí, tím je výuka efektivnější.  Stejně tak jako si doma denně povídáte, i kontakt s cizím jazykem by měl být součástí každodenního života. Proto například metoda Helen Doron využívá poslech na pozadí – děti dostanou materiály, které poslouchají při hře nebo cestování. Přirozeně si je zapamatují a dovedou si je vybavit i po velmi dlouhé době.

Děti se mají těšit na lektorku či lektora

Vybavíte si svou oblíbenou učitelku ze školky, učitele ze školy? Možná to byli právě oni, kteří vás přivedli k vaší profesi anebo zájmům. Lidská stránka vyučujících je důležitá, stejně tak i jejich profesní příprava. Proto se zaměřte na školy, které mají akreditované lektory a věnují se jejich vzdělávání a rozvoji.

Děti potřebují podnítit zvědavost

Podívejte se, jaké škola používá výukové materiály. Samozřejmě, že téměř v každé škole najdete hezké a barevné pracovní sešity. Děti se ale nejlépe učí, pokud se střídají podněty více smyslů. Kvalitní kurzy s propracovanou metodikou pracují s multimediálními a interaktivními materiály a do hodin mají připraveny pomůcky, které děti vybízí ke hře a zkoumání.

Děti se učí rády spolu i jeden od druhého

Zatímco dospělí dělají velké pokroky při individuální výuce, u dětí to neplatí. Ty podněcuje k úspěchu spíše jejich soutěživost i tendence napodobovat ostatní. Společně si také mnohem více užijí hry, kvízy i pohybové aktivity.

Každá snaha se cení

Aby se rozvíjely komunikační dovednosti i zdravé sebevědomí, je potřeba děti podporovat, nikoli opravovat. Pro děti je důležité dosáhnout na úspěch, slyšet slova chvály. Mnohem více jim také dá přístup, v němž na svou chybu přijdou díky citlivému vedení samy Pokud bude na hodinách panovat příjemná atmosféra, plná povzbuzení, bezpečí a důvěry, nebudou se děti bát aktivně zapojit.

Jak se učíme v Helen Doron

Metoda Helen Doron z těchto zásad vychází a klade velký důraz na to, aby všechna centra, kurzy i všichni lektoři postupovali podle propracované metodiky. Jak si ale vybrat z nabídky pro děti od 3 měsíců do 19 let? Některé děti se teprve s angličtinou setkají, jiné už mají zkušenosti s angličtinou a další potřebují pomoci se zvládáním tohoto předmětu ve škole. Správný kurz vám pomohou vybrat v ve výukovém centru  – skupinky dětí tam sestavují/vytváří podle věku i pokročilosti a pozvou vás také na ukázkové lekce. Pro všechny platí, že každý má šanci uspět a pokroky v jazyce dříve nebo později přijdou.