5 závažných chyb při výuce angličtiny

Tisková zpráva, Opava 12. září 2017

Ačkoliv se personalisté shodují, že anglický jazyk dnes u mladé generace patří k základním pilířům vzdělání, na českých státních i jazykových školách se při jeho výuce často chybuje.

Helen Doron English přináší přehled pěti nejčastějších chyb při výuce angličtiny:

1) Děti začínají s angličtinou obvykle na základní škole až od 3. třídy. Od té chvíle je povinná. Dětem je ve třetí třídě většinou osm až devět let. Pro začátek výuky cizího jazyky už je však pozdě. Mnoho výzkumů dnes dokazuje, že je vhodné začít s angličtinou u dětí mnohem dříve. Na školách nejlépe hned od první třídy. Jazykové školy nabízejí výuku pro ještě mladší děti a mají u nich velmi pozitivní výsledky.

2) Ani na jazykových školách není všude kvalita výuky zaručena. Pokulhává úroveň znalostí jazykových lektorů, někde se zbytečně sází na rodilé mluvčí. „Často se stává, že lektoři nejsou speciálně vyškoleni pro práci s malými dětmi. U rodilých mluvčích bývá situace ještě horší. Že má někdo angličtinu jako rodný jazyk, zdaleka neznamená, že ho umí učit,“ uvádí Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English.

3) Učitelé na základních školách mají nevyrovnanou kvalitu. Pedagogové bývají odborníky na vzdělávání dětí, avšak jejich jazykové znalosti se liší případ od případu. Nová generace učitelů angličtiny stále ještě nezaplnila místo po bývalých ruštinářích.

4) Učí se podle starých metod. Na základních školách se ve velké míře používá při výuce jazyků čeština. Tedy pedagogové mluví na děti česky! Dále také trvají na překladu slovíček z angličtiny do češtiny a naopak. „To je velký nešvar, odkazuje to na staré metody učení jazyků. Zda někdo dobře ovládá cizí jazyk, se dá měřit i jinými a daleko efektivnějšími způsoby než překladem do mateřštiny.  Dokazují to například cambridgeské zkoušky, které jsou výhradně anglické,“ uvádí Lucie Bechná z Helen Doron English.

5)  Skupinky děti při výuce jazyků jsou příliš velké, chybí individuální přístup. Podle školské legislativy mohou mít skupiny dětí při výuce angličtiny na základních školách až 23 dětí. Mnohem vhodnější jsou skupinky dětí nepřesahující počet osmi žáků či studentů.

 

Helen Doron English v Česku

Vzdělávací program Helen Doron English (HDE), jehož výhradním distributorem v ČR je společnost ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., je již více než 30 let úspěšně využíván ve více než 35 zemích světa a je určen dětem od 3 měsíců do 19 let.

Kurzy Helen Doron English jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu podkresových nahrávek a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti angličtinu učí stejně přirozeně jako svou mateřštinu.

Program Helen Doron English čítá 10 let návazné výuky pro mladší děti a další 4 roky výuky pro náctileté.

Výukové materiály zahrnují mimo jiné řadu online aktivit: online herní portál, exkluzivní YouTube kanál, vlastní rádiové vysílání, hry v mobilních zařízeních apod.

V České republice se metodou Helen Doron vyučuje od roku 2004. První ze vzdělávacích center bylo otevřeno v září 2004 v Opavě a v současné době do něj dochází asi 280 klientů. V rámci celé republiky společnost ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., coby Master Franchisor, spravuje více než 80 poboček, do kterých aktuálně dochází asi 6500 studentů. Další děti pak navštěvují speciální kurzy v mateřských a základních školách. V celé republice tak chodí do kurzů okolo 7700 dětí a studentů. V meziročním porovnání se daří navyšovat počet studentů HDE o 7 až 11 procent.

 

Kontakt pro média:

Petr Buček, OnePage, tel. 775 373 799

petr.bucek@onepage.cz