Certifikáty Cambridge English jako možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky

Ulehčete svým dětem při maturitních zkouškách a pošlete je s předstihem na Cambridge zkoušky. Pokud absolvují úspěšně test na úrovni alespoň B1, může jim maturitní zkouška z angličtiny odpadnout.

Ve školách Helen Doron English připravujeme studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge od roku 2013. Do současnoti se testů zúčastnilo několik stovek našich žáků. Jejich výsledky jsou v porovnání s celosvětovým průměrem nadstandardní. Zvláště v mluvené části dosahují naše děti téměř o 20 % lepších výsledků, než je celosvětový průměr. Kterákoli z našich 90 škol je oprávněna testy zorganizovat.

Obraťte se na manažera/majitele školy Helen Doron English v místě vašeho bydliště a zjistěte bližší informace o přípravném kurzu završeném zkouškou Cambridge.

http://esolcentraleurope.cmail2.com/t/ViewEmail/r/9C56558A46C459972540EF23F30FEDED/898EFD24D08AAD70A10BC276F201ED4B