Angličtina pro školáky 9 – 12 let

Děti ve věku kolem deseti let mění své potřeby – více je ovlivňují jejich vrstevníci a hledají přátelství. Naše kurzy vychází z jejich potřeb – stále zařazujeme hravé aktivity a písničky, spojené s hlavním příběhem kurzu. Ale také pracujeme s tématy a úkoly, které jim dají potřebnou samostatnost a nezávislost. Učíme se diskutovat a podporovat se navzájem ve dvojici či v týmu.

Kurzy:

World Of Wonders (WOW)

Věk studenta: 8 až 11 let

V tomto kurzu se studenti vydají za poznáváním života kolem nás a v příbězích objeví 4 různé světy – džungli, oceán, poušť a Arktidu. Přitom se naučí spoustu dovedností a zdokonalí se ve čtení, psaní a základech fonetiky. Získají také povědomí o ekologii a péči o přírodu. 

Chcete o tomto kurzu vědět více? >

World Of Wonders (WOW)

Věk studenta: 8 až 11 let

V tomto kurzu se studenti vydají za poznáváním života kolem nás a v příbězích objeví 4 různé světy – džungli, oceán, poušť a Arktidu. Přitom se naučí spoustu dovedností a zdokonalí se ve čtení, psaní a základech fonetiky. Získají také povědomí o ekologii a péči o přírodu. 

Počet lekcí

40 lekcí

Slovní zásoba

1500 slov

Délka lekce

60 minut

Počet lekcí

40 lekcí

Slovní zásoba

1500 slov

Délka lekce

60 minut

Co se studenti naučí?

Paul Ward Explores

Věk studenta: 9 až 14

Každá lekce zachycuje jedno vzrušující dobrodružství hlavního hrdiny Paula, který cestuje po světě a poznává spoustu přátel. Kurz pokrývá rozsáhlou slovní zásobu 1800 slov a zahrnuje psaní, hláskování i poslech a čtení s porozuměním. Lekce jsou nabité zábavnými úkoly, které vedou k všestrannému rozvoji nejen jazykových dovedností, ale osobnosti celkově.

Chcete o tomto kurzu vědět více? >

Paul Ward Explores

Věk studenta: 9 až 14

Každá lekce zachycuje jedno vzrušující dobrodružství hlavního hrdiny Paula, který cestuje po světě a poznává spoustu přátel. Kurz pokrývá rozsáhlou slovní zásobu 1800 slov a zahrnuje psaní, hláskování i poslech a čtení s porozuměním. Lekce jsou nabité zábavnými úkoly, které vedou k všestrannému rozvoji nejen jazykových dovedností, ale osobnosti celkově.

Počet lekcí

40 lekcí

Slovní zásoba

1800 slov

Délka lekce

60 – 90 minutes

Počet lekcí

40 lekcí

Slovní zásoba

1800 slov

Délka lekce

60 – 90 minutes

Co se student naučí?

Paul Ward’s Adventures

Věk studenta : 10 až 14 let

Dobrodružství Paula Warda pokračuje a spolu s ním i náš kurz. Studenti mají dobré základy díky předchozímu kurzu a společně zvládneme spoustu nových písniček, příběhů a poslechů. Samozřejmě, že se přidat mohou i ti, co Paula Warda zatím neznají. Bude ale potřeba střední pokročilost v angličtině.

Chcete o tomto kurzu vědět více? >

Paul Ward’s Adventures

Věk studenta : 10 až 14 let

Dobrodružství Paula Warda pokračuje a spolu s ním i náš kurz. Studenti mají dobré základy díky předchozímu kurzu a společně zvládneme spoustu nových písniček, příběhů a poslechů. Samozřejmě, že se přidat mohou i ti, co Paula Warda zatím neznají. Bude ale potřeba střední pokročilost v angličtině.

Počet lekcí

40 lekcí

Slovní zásoba

2000 slov

Délka lekce

60-90 minut

Počet lekcí

40 lekcí

Slovní zásoba

2000 slov

Délka lekce

60-90 minut

Co se student naučí?