O Helen Doron English

1) Historie

Helen Doron – světový nápad inspirovaný dětmi

Na počátku světově úspěšné metody byla chvíle, kdy lingvistka Helen Doron sledovala svou malou dcerku, jak se učí hrát na housle. Metoda Suzuki, kterou její dcera při hře používala, je založena na poslechu hudby a nikoli na čtení not. A právě tehdy si Helen Doron uvědomila, že takový přístup lze využít i při výuce cizích jazyků. Jako lingvistka měla hluboké porozumění pro to, jak fungují jazykové mechanismy při učení. A jako učitelka zase viděla nové příležitosti, jak učit děti cizí jazyk co nejpřirozenější formou.

Díky svým lingvistickým a pedagogickým  zkušenostem vytvořila Helen Doron metodu, s níž je výuka cizího jazyka stejně snadná a přirozená jako mateřština. Je proto možné začít s výukou už od prvních měsíců života dítěte.

Spolu s týmem pedagogických odborníků vyvinula řadu programů a bohatý obsah, aby se děti učily přirozeně a efektivně. Prostřednictvím hravých aktivit, písniček a pohybu děti vstřebávají znalosti velmi snadno. Učí se pomocí zážitků, které stimulují všechny jejich smysly.

Od malička ve výhodě

U dětí využíváme jejich přirozenou zvídavost a dáváme jim náskok nejen v angličtině, ale ve všem, co je v životě čeká. Komplexním a zážitkovým přístupem ke vzdělávání se staráme o jejich všestranný rozvoj a dáváme jim základy pozitivních hodnot do života. Naše aplikace, online hry, písničky a aktivity pro domácí využití posilují to, co se děti učí ve třídě.

U dospívajících pracujeme s nově objevenými neurodidaktickými principy a spojujeme je s naší metodologií a učebními materiály. Výsledkem je rychlé, snadné, zábavné a velmi pokrokové učení.

Učíme angličtinu pro život.

2) Učitelé

Naše lektorky a lektoři mají kladný a motivovaný přístup k dětem. Všichni prošli odbornou přípravou naší metodiky a neustále pracují na zvýšení své kvalifikace na dalších seminářích a školeních. Díky propracovanému mezinárodnímu standardu vzdělávání zaručíme u všech stejnou úroveň výuky. Jejich přístup je založen na podpoře vašeho dítěte na každém kroku jeho cesty k samostatné komunikaci v angličtině. Povzbuzují ho, aby dosáhlo úspěchů a vybudovalo si sebevědomí.

V čem jsou naše lektorky a lektoři výjimeční?

3) Hodnoty

Naše hodnoty jsou zakotveny v našich programech, materiálech, lekcích a vzdělávacím přístupu, který poskytujeme. Děti je přirozeně vstřebávají prostřednictvím postav a příběhů, které si oblíbí a ztotožní se s nimi.

V Helen Doron učíme:

Naše kurzy rozvíjí osobnost jako celek a pomáhají dětem k úspěšné budoucnosti.

4) Úspěchy

Svou metodiku neustále vyvíjíme a aplikujeme nejnovější vědecké objevy. 

Učíme tak nejen jazyk a gramotnost, ale dokonce i matematiku originálními a poutavými písněmi. Prostřednictvím hudby a tance stimulujeme mysl dětí a umožňujeme jim objevovat jejich schopnosti. Naše programy jsou založeny na vědeckých poznatcích z různých oborů včetně neurověd. Z nich vyplývá, že hudba pomáhá vývoji mozku, vytváří nová spojení a rozvíjí schopnosti v mnoha dalších oblastech, včetně matematiky a jazyka.