Zkoušky Cambridge Assessment English - výhoda při studiu i v životě

Co jsou zkoušky Cambridge a proč je dobré na ně děti přihlásit?

Jak zkoušky probíhají?

Zkoušky se podle úrovně skládají ze dvou či více písemných částí a z ústní části, a v daný den jsou pro celý svět stejné. Písemné testy se vždy odesílají na vyhodnocení do Anglie spolu s výsledky ústních zkoušek.

Samotná ústní zkouška má podobu rozhovoru – malé děti hovoří se zkoušejícím nad obrázkem, který společně popisují. Pak je čeká konverzace na běžná témata, jako je škola, rodina a zájmy. U větších studentů se konverzace odehrává nejen se zkoušejícím, ale také mezi kandidáty. Ti musí prokázat schopnost diskutovat na zadané téma, popsat a porovnat fotografie a pohovořit například o sportování, cestování nebo nakupování.

Více informací k jednotlivým úrovním zkoušek se můžete dozvědět zde:

www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

Zkoušky děti motivují – zažijí úspěch!

Kurzy Helen Doron English jsou vynikající přípravou k úspěšnému vykonání zkoušek Cambridge. 

Děti na zkoušky připravíme nenásilnou a přirozenou cestou – po stránce znalostí i samostatnosti v plnění úkolů. U ústní části zkoušky jsou obvykle až o 20% lepší než ostatní kandidáti.

Chcete své dítě přihlásit na zkoušku?

Kontaktujte nás na cambridge@helendoron.cz.