Předávání certifikátů Cambridge zkoušek je důvod k oslavě

Mezinárodní certifikáty Cambridge platí po celém světě jako oficiální doklad, kterým studenti prokazují úroveň angličtiny například při přijímacím řízení anebo později jako uchazeči o zaměstnání.  V loňském školním roce 2022 s námi v rámci celé ČR certifikaci absolvovalo 1 300 studentů, což je o 150 studentů více oproti předešlému.  Máme také prvenství v České republice v počtu Cambridge zkoušek pro děti úrovní Starters, Movers, Flyers, což je skupina zkoušek pro žáky na 1. stupni.

Pro děti, jejich rodiny i lektorky a lektory z našich center je skládání zkoušek vždy plné emocí a radosti. Proto se v budějovickém centru Helen Doron English rozhodli pojmout předávání certifikátů opravdu slavnostně z rukou primátorky na radnici. Atmosféru zkoušek i slavnostního předávání vám přiblíží nejlépe rozhovor se zakladatelkou budějovické pobočky Martou Toulovou.

Kolik dětí a studentů získalo certifikáty a jaké úrovně?

Celkem u nás absolvovalo 63 dětí úrovně Starters, Movers, Flyers, Key a Preliminary.

Jak probíhala příprava? 

Organizujeme test nanečisto, který určí připravenost pro danou úroveň.  Dále pořádáme pět přípravných pátků – 90 minut procvičování, kdy se učíme vyplňovat testy, děláme poslechy, mluvení, gramatiku, slovíčka, vše, co je v testech. Také organizujeme fixační víkend na Šumavě, kde intenzivně opakujeme vše, co se v testech může objevit. Navíc nabízíme ještě individuální lekce pro děti, které chtějí ještě něco dovysvětlit.

Jak se vám podařilo navázat i spolupráci s městem a udělat takto slavností předávání? 

V předchozích letech jsme předávali certifikáty v obřadní síni státního zámku Hluboká nad Vltavou. Nyní jsem zatoužila předat certifikáty v Českých Budějovicích, kde máme školu a odkud většina dětí pochází. Paní primátorka je velmi vstřícná a otevřená těmto vzdělávacím aktivitám. Téměř okamžitě mi přislíbila účast a spolupráci při organizování zkoušky v obřadní síni českobudějovické radnice.

Atmosféra byla úžasná a velmi slavnostní.

Rodiče i děti si předávání velmi užili, mnoho z nich mi poté děkovalo vyjádřilo obdiv a uznání.