HelenDoron@Home

Po nuceném uzavření našeho jazykového centra z důvodu pandemie COVID-19 přecházíme na on-line HelenDoron@Home výuku. Vyučujeme všechny kurzy kromě kurzů pro nejmenší děti.