Velikonoční prázdniny 7.4. – 10.4.


Velikonoční prázdniny probíhají v centru HD od 7.4. – 10.4. 2023.
Budeme se na vás těšit opět na viděnou po Velikonocích – v úterý 11.4. 2023

Team HD 🙂