Jak je možné, že děti v našich kurzech už po pár lekcích začínají používat anglická slovíčka?

Výuka v našich centrech angličtiny se od ostatních dostupných metod liší takzvaným denním poslechem. Pro rychlý progres v učení jazyků zkrátka nestačí věnovat se mu pouze hodinu týdně. V takovém případě bychom museli značně omezit množství slovní zásoby, kterou během kurzu probereme. A nebyla by to škoda?

Helen Doron se však inspirovala Suzukiho metodou, díky které se děti učí hudbě. Léta zkušeností již dokázaly, že tato metoda je opravdu využitelná při učení jazyků. Děti proto dostávají nahrávky s denním poslechem, které jsou vytvořeny přímo k danému kurzu. Nahrávku stačí každý den pustit do pozadí jiné aktivity a děti začnou angličtinu nasávat. V nahrávkách poslouchají slovíčka, správnou výslovnost i gramatické struktury. 

Díky nahrávkám jsme s dětmi schopni projít velmi širokou slovní zásobu. Děti totiž v rámci nahrávek poslouchají, co se teprve budou učit. Na lekci si poté jednotlivá slovíčka spojíme s jeho významem. Zároveň v rámci poslechu děti poslouchají i to, co jsme se již stihli naučit. Tímto způsobem si slovíčka opakují a upevňují. Právě z tohoto důvodu můžeme dětem každou lekci představovat spoustu nových slovíček, aniž by je rychle zapomněly.

Děti se poslechem učí také správnou výslovnost. V tomto ohledu nás někdy dokáží mile překvapit. Naše kurzy učí britskou výslovnost, která je poměrně náročná. Lektorky, které nejsou rodilé mluvčí proto nikdy nebudou mít naprosto dokonalou výslovnost. Nahrávky nám v tomto ohledu však velmi pomáhají, protože děti mají neskutečnou schopnost po nás slovíčka opakovat s bezchybnou výslovností.

Lekce probíhají pouze v angličtině, stejně tak jsou v angličtině i celé denní poslechy. Pokud výuka probíhá na základě překladu z češtiny do angličtiny, může se stát, že anglicky se děti učí jen jednotlivá slovíčka. Díky denním poslechům však děti dokáží nasávat také gramatické struktury, aniž bychom je v lekcích aktivně učili. Po nějaké době je děti dokáží použít automaticky, aniž bychom si vysvětlovali, jaká jsou pravidla. Gramatiku jako takovou v našich kurzech s dětmi probíráme až zhruba od 10 let. V tomto věku jsou již děti gramatická pravidla schopny pochopit. Pokud již dříve navštěvovaly naše kurzy, mají navíc výhodu, protože už často gramatickou strukturu používají a jen si osvětlí, proč to tak vlastně je.

Přesvědčili jsme Vás, že denní poslechy jsou opravdu klíčovou složkou výuky v centrech Helen Doron. Právě díky nim stačí týdně pouze jedna lekce angličtiny s lektorem a přesto děti mohou dosahovat skvělých výsledků.

Váš tým

Helen Doron Hranice