Cambridge testy díky Helen Doron zvládnou i školáci

 

Kurzy angličtiny vnímají děti jako hru – na konci se však mohou dočkat životní výhry v podobě Cambridge zkoušek. A jak už to u her bývá, po dosažení jedné úrovně se otevírají k dalším – školy Helen Doron nabízejí 9 typů různě obtížných zkoušek a připravuje se desátá C1 Advanced. Absolventi Helen Doron English běžně skládají mezinárodně uznávané zkoušky ve věku školáků či středoškoláků. Nedávno například skládalo zkoušky v budějovickém Helen Doron centru celkem 60 dětí ve věku od 8 do 16 let a v dalších místech republiky jich do konce roku složí zkoušky ještě na 350. První studenti dostanou své certifikáty před Vánoci.

Kromě mezinárodního srovnání znalostí děti a studenti kurzů Helen Doron získají certifikaci, která jim pomáhá v konkurenci dalších uchazečů na víceletá gymnázia a střední školy. Na některých středních školách lze zase zažádat o uznání maturity z angličtiny – Ministerstvo školství totiž umožňuje ředitelům středních škol uznat některé Cambridge certifikáty jako náhradu profilové části maturitní zkoušky. Na vysokých školách zase doklad o zdolání testu nahradí předepsanou zkoušku z anglického jazyka. Samozřejmě, že doklad potvrzující znalost jazyka posouvá na čelní místa také uchazeče o zaměstnání, zajímavou praxi či stáž. V neposlední řadě je to také jasná zpětná vazba pro rodiče – že jejich investice do angličtiny byla nejen příjemně stráveným časem pro dítě, ale výhodou pro budoucnost.

Mezinárodní úroveň a nezávislost testů je zaručena

Zkoušky se skládají z písemné a ústní části a jsou pro všechny země stejné. Písemné testy se odesílají na vyhodnocení do Anglie spolu s výsledky ústních zkoušek. Zkouška samotná má podobu rozhovoru – malé děti hovoří se zkoušejícím nad obrázkem, který mají popsat. Následuje krátká konverzace na běžná témata, jako je škola, bydlení a zájmy. U větších studentů vedou konverzaci dva zkoušení mezi sebou. Pak jim zkoušející pokládají různé dotazy, například popisují situaci na obrázku, mají k ní vytvořit krátký příběh a vedou konverzaci na témata jako jsou jejich zájmy, dovolená, nakupování a podobně. Školy, kde testování probíhá, musí dodržovat přesně předepsané podmínky, které zajistí transparentnost. Kromě toho je nutné počítat s neohlášenými inspekcemi přímo z Cambridge. Díky těmto postupům je možné dodržet stejnou úroveň testování po celém světě.

Zkoušky děti motivují – zvládnou je!

Mnohé rodiče možná napadá, jestli absolvování zkoušek není pro děti stresující zátěží. V Helen Doron kurzech jsou ale děti nenásilnou a přirozenou cestou na tyto zkoušky připravovány – po stránce znalostí i samostatnosti v plnění úkolů. Proto studenti dosahují pravidelně vynikajících výsledků a certifikáty jsou pro ně motivující odměnou. „Naši studenti jsou obvykle o 20 % lepší u ústní části zkoušky než studenti ostatních zemí. Myslím si, že se na tom podílí koncepce našich kurzů, která děti podporuje v komunikaci a zvyšuje jejich sebevědomý projev díky pozitivní atmosféře při výuce. Říká Lucie Bechná, Cambridge English Exams Manager.

Za osm let pořádání těchto zkoušek ve školách Helen Doron certifikát získalo celkem 4503 dětí a studentů. Poslední rok a půl byl poznamenán pandemií, proto se kvůli této vynucené přestávce zkoušelo v omezené míře. Avšak díky tomu, že výuka přerušena nebyla a kurzy se dařilo pořádat online, mohou studenti bez problémů skládat zkoušky i v letošním školním roce.