Letní tábor s angličtinou – pár rad, než pošlete přihlášku

Poslední rok nás spojuje jedno téma – kdy se budou moci děti opět setkávat v kolektivu a s učiteli naživo.  Rodiče i lektoři mnoho dobrého pro vzdělávání udělali adaptací na online prostředí, ale víme, že všechno přes obrazovky přenést nejde. Proto se už nyní s nadějí díváme na letní měsíce. Cestování za hranice a poznávání jazyka v cizích zemích je nejisté. Stejně tak mnohým dětem chybí živý kontakt s angličtinou – potřebují si vyzkoušet, že se dokážou dorozumět. Nejvíce ale dětem toužíme vynahradit chybějící zážitky s jejich vrstevníky. Jednou z variant je rozhlídnout se po tom správném prázdninovém táboře s angličtinou. Jak jej ale vybrat dobře?

Kdo s vašimi dětmi bude a jaké má zkušenosti?

Zjistěte si, kdo skupinu vašeho dítěte povede. Největší jistotu vám nabídnou ty organizace, které mají prokazatelně školené a diplomované lektory či pedagogy. Dobrovolníci či například rodilí mluvčí mohou mít zaujetí a nadšení, ale automaticky vám nezaručí pokrok v jazyce ani plnohodnotný program, který děti všestranně rozvíjí.

Odpovídá skutečně přístup věku dítěte?

Menší děti vyžadují časté střídání aktivit, individuální přístup a pozornost. Starší děti „teenageři“ zase svými znalostmi často kladou už poměrně vysoké nároky na jazykové znalosti a potřebují lektora, který je bude posouvat dál. Příprava dobrého programu je proto v kvalitních školách záležitostí mnoha metodiků a týmu lektorů – na tom, aby každý den tábora byl plný zážitků, pracují několik měsíců. Zjistěte si proto, jak vypadá plánovaná každodenní náplň, jaké pomůcky pro výuku i další aktivity na vašem táboře využívají.

Je program všestranný?

Děti se potřebují rozvíjet rovnoměrně ve všech oblastech. Dobře sestavený program tábora poznáte podle toho, že spojuje kreativní, pohybové a komunikační aktivity. Ideální je, pokud dovede toto vše zahrnout do jedné provázané týmové aktivity. Děti se stávají spolutvůrci programu a vzdělávají se tím, že si tvoří zážitky a zkušenosti. Díky tomu vzniká také dobrá atmosféra a spolupráce.

Znáte Helen Doron English?

Síť jazykových škol Helen Doron vám na všechny otázky, které jsme si výše položili, dokáže odpovědět kladnětaké to může doložit referencemi rodičů i dětí – ročně se jejich příměstských a pobytových táborů účastní zhruba tisíc z celé republiky. Tato škola těží z 35 let zkušeností práce s dětmi, tábory vyvíjí každý rok s nový tématem a náplní ve spolupráci se zkušenými metodiky. Proto se děti vracejí často i několik let a těší se na nový nápad, který jim tábor přinese. Skupiny vedou pouze kvalifikovaní lektoři, kteří mají k dětem vlídný a respektující přístup. Dovedou ale díky kombinaci aktivit dosáhnout cíle – pokroku v jazyce.

Tábor u Helen Doron je společné dobrodružství

Pět dní příměstských nebo pobytových táborů u Helen Doron English má vždy jedno společné téma – každý den se rozvíjí z jiné stránky, vždy však zahrnují intenzivní lekce angličtiny.  Jednou se děti vydají na výlet, jindy společně tvoří a vynalézají. Děti pracují v malých skupinách a během lekcí se hovoří jen anglicky. Angličtina je tak přirozenou součástí celého metodicky popracovaného programu. Oblíbeným vrcholem je vlastní představení nebo prezentace projektu, které poslední den předvedou rodičům a pozvou je tak do svého světa. Děti se rády pochlubí tím, co samy dokázaly.

Co na to děti a rodiče?

Zeptali jsme se maminky dětí z brněnského centra Helen Doron English, která už nyní mezi prvními poslala dotaz na příměstský tábor, na který její dvě dcery chtějí už potřetí. „Pro mě je důležité, aby děti neztratily kontakt s jazykem během několika měsíců prázdnin. Líbí se mi, že angličtina má přesah i do volného času. Zvlášť teď, kdy nikam necestujeme, jim chci dopřát smysluplnou zábavu s výukou jazyka. Oceňuji, že pedagogové projevují respekt dětem. Mají k nim přátelský vztah a děti se na ně přirozeně těší. Líbí se mi také příprava, v Helen Doron je vždy řada doplňků a pomůcek a program je díky tomu atraktivní. Nejhezčí zážitek pro děti bylo závěrečné divadlo, o přípravě mluvily moje dcery celý týden a opravdu to prožívaly. Já jako rodič jsem si tyto chvíle samozřejmě také užila a moc mě potěšily,“ uvedla ke svému rozhodnutí.

Kdy se hlásit?

Pravidlem je, že lepší a kvalitnější tábory se vyprodají dříve. Neváhejte se proto zajímat už nyní a poslat dotaz či poptávku. Budete mít jistotu, že vše dopadne k spokojenosti vás i vašich dětí.

Na co se mohou děti těšit letos?

Ve školách Helen Doron má kromě propracované metodiky angličtiny své místo také sdílení hodnot, jako je úcta k přírodě a respekt životnímu prostředí. Tato témata úzce souvisí také s jazykovým vzděláváním – angličtina je bezesporu globálním jazykem, který dětem propojení s okolním světem umožní. Proto je letošním tématem Save the Earth – děti a studenti se prostřednictvím celodenního programu seznámí s mnoha tématy o přírodě a ekologii. Opět je čeká kombinace pohybových a týmových aktivit, výlety, společné tvoření a zejména poznávání angličtiny jako přirozené součásti svého života.