Naši absolventi vstupují s angličtinou do světa dospělých snáz

Mezi našimi studenty a absolventy najdeme řadu těch, kteří kurzy Helen Doron English navštěvovali deset a více let. Jak na angličtinu vzpomínají a jak hodnotí čas, který u nás strávili? Zeptali jsme se dvou středoškoláků, kteří u nás vyrostli.

Na gymnáziu měla Petra náskok ve znalostech jazyka

Petra chodí na angličtinu od svých tří let až do začátku střední školy. Studuje gymnázium a nyní je na ročním studijním pobytu v Dánsku. Zeptali jsme se jí, jak vzpomíná na dětské kurzy a jak jí znalosti pomohly v dalším studiu.

Jak vzpomínáš na dětské kurzy?
Pamatuji si písničky a hry, pohodové a hravé lekce. Vůbec jsem si nevšimla, že se něco učím, byla v tom naprostá přirozenost. Až ve třetí třídě, když začala angličtina ve škole, jsem zaznamenala, že jsem o hodně lepší než zbytek třídy. Náskok mi vydržel i na gymnáziu, kde jsem od primy.

V čem se lišily kurzy pro školáky?
Pořád jsme hráli hry a postupně jsme se začali učit. Ani jsem si většího přechodu nevšimla a najednou jsme se připravovali na Cambridge zkoušky, součástí lekcí byla i gramatika. Po nástupu na gymnázium, tedy jako na druhém stupni základní školy, jsem přirozeně přešla na knihy a seriály v angličtině. Už jsem nepotřebovala překlad. Začala jsem jezdit na soutěže v angličtině a myslím, že jsem byla úspěšná hlavně díky kurzům.

Proč myslíš? V čem je rozdíl oproti klasické škole?
Na kurzu je méně dětí, lektor má na každého čas. Téma je propojené s písničkami, příběhem. Není to jen sezení nad papírem a doplňování do textu. Probírali jsme také zajímavější témata než ve škole – třeba how to be more green, beauty standards a podobně. Lektoři nám neskáčou do řeči a nechají nás mluvit. Chyby vysvětlují anglicky a nechají nás na ni přijít.


Do světa cestovního ruchu má Boris díky angličtině dveře otevřené

Boris začal kurzy navštěvovat už od jednoho roku a stále pokračuje, tedy celkem je to už téměř 18 let. Záliba v angličtině pomohla nasměrovat jeho uvažování o budoucí profesi – studuje na střední škole cestovní ruch, který je na znalosti jazyků závislý. Zeptali jsme se, jak vzpomíná na kurzy a v čem vidí jejich přínos.

Jaká byla tvoje nejoblíbenější postavička z kurzu pro děti? 
Jedna z postaviček, kterou jsem si hodně oblíbil, byl Paul Ward. Příběhy o něm byly zajímavé a v tomto období jsem si kurzy užíval nejvíce.

 A nejoblíbenější aktivita v kurzu v dětství?
Hry patřily mezi nejzábavnější část každé hodiny, ať už to bylo pexeso nebo bingo, kurzy byly vždy nějakým způsobem zpestřeny nějakou hrou.

Jak se ti líbily kurzy ve školním věku? V čem je podle tebe rozdíl mezi klasickou výukou a kurzy Helen Doron English?
Díky kurzům Helen Doron jsem byl v angličtině vždy ve značné výhodě oproti ostatním. Rozdíly mezi výukou ve škole a kurzy HDE jsou velké. Zatímco ve škole se hodnotí známkami a testy, v HDE se vyučuje hravým a zábavným způsobem.

Studuješ nyní obor cestovní ruch, kde jsou jazyky důležité. Vidíš nějaký rozdíl díky tomu, že ses angličtině věnoval?
Ano, i na střední škole jde poznat můj náskok v angličtině. Oproti ostatním spolužákům jsou mé dovednosti v anglickém jazyce na vyšší úrovni.

Nedávno jsem úspěšně složil zkoušku FCE, tím pádem budu mít zlehčenou maturitní zkoušku.

Kdy sis angličtinu vyzkoušel poprvé v praxi?
Poprvé jsem si svou angličtinu pořádně vyzkoušel ve 14 letech na mém týdenním pobytu v Anglii, kde jsem bydlel v anglické rodině.

Kde všude angličtinu nyní používáš?
Momentálně angličtinu používám běžně ve škole, ale občas i při konverzaci s lidmi z jiných zemí, se kterýma se bavím prostřednictvím internetu. Také občas sleduji pořad TED talk na YouTubu, díky tomu mám i širší rozhled.

Jaké jsou tvé představy a plány o budoucnu? Hraje v nich angličtina také roli?
V budoucnu určitě plánuji strávit čas v zahraničí, kde se mi bude angličtina hodit.

Také zvažuji absolvování bakalářského studia anglistiky.