Získejte z lekcí maximum! Opakovaný poslech je jednoduchý a účinný

Naše metodika je založená na znalostech přirozeného vývoje dětí – v každém věku je učíme angličtinu pomocí aktivit, které je právě baví. Aby se druhý jazyk stal součástí jejich každodenního života stejně jako mateřština, potřebujeme malou spolupráci rodičů. Jak můžete doma pracovat s poslechovými materiály?

Důležité je vědět, že sami nemusíte mluvit anglicky.  Stejně jako se děti učí češtinu mimoděčným posloucháním, jde to i s angličtinou, pokud ji slyší pravidelně. Tuto situaci znají například bilingvní rodiny, které doma hovoří oběma jazyky a děti se je také učí současně. Dítě si díky každodennímu poslechu zapamatuje zvuky a melodie slov, které si pak na hodině spojí s významem. Také jsme si na našich lekcích ověřili, že děti, které doma poslechy nedělají vůbec nebo nepravidelně, se hůře zapojují do aktivit v hodině a je pro ně těžší se soustředit.

Váš úkol na cestě dětí k plynulé angličtině bude poměrně jednoduchý. Ke každé lekci patří poslechové materiály, které dostanete na začátku kurzu. Jde o tzv. pasivní poslech na pozadí. Vyučující vám vždy řeknou, které záznamy máte pouštět – vycházejí z tématu probíraných lekcí a opakují důležitá slovíčka a fráze. Tento úryvek budete dětem každý den pouštět – může to být při cestě autem, večer u koupání, u večeře nebo když si děti doma hrají. Není potřeba, aby se na poslech soustředily.

Tento základ je nesmírně důležitý k celkové efektivitě naší metody a přispívá k tomu, že přínos z lekcí bude trvalý. Pokud se angličtině chcete s dětmi věnovat i nad rámec těchto poslechů, doporučujeme některé z našich aplikací. Naši vývojáři vymysleli spoustu interaktivních materiálů, které děti baví a zároveň rozvíjí. Přístup k nim získáte společně se vstupem do našich kurzů a můžete tak angličtinu zapojit do každé chvilky čekání nebo nudy.