Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022!

Drazí rodiče a naši milí studenti, přejeme vám všem poklidný a radostný adventní čas.

Moc díky všem!

Váš Helen Doron team