Situace kolem Covid-19 od 12.10.2020

Milí rodiče,

plně respektujeme vládní opatření a od 12.října plynule přecházíme na online výuku. Tuto metodu máme vyzkoušenou už z jara, a proto jsme připraveni a bez přerušení pokračujeme ve výuce.

Výjimkou jsou pouze mladší děti, u kterých se nám výuka touto metodou nepřijde úplně šťastná. Proto u kurzů BBS, TBS, Flupe a More Flupe dočasně přerušujeme výuku a navážeme s prezenční formou, jakmile nám to stávající podmínky dovolí. Pokud by restrikce měly trvat delší dobu, online metodu vám nabídneme také.

Prosíme, používejte denně své online poslechy, využívejte doprovodné materiály, hry. Doufáme, že se opět všichni brzy shledáme a situaci takto zvládneme.

Společně to zvládneme,

váš tým Helen Doron Říčany.