Děti nemají v oblibě dlouhé cestování. Tipy na hry, které je zabaví

Tisková zpráva, Opava 25. července 2017

Jak zaujmout děti při cestě na dovolenou? Hry v angličtině nejen zkrátí dlouhou chvíli, ale navíc i přispějí k procvičení slovní zásoby či gramatiky.

Při hraní je vhodné dodržovat několik zásad. Pokud je hra pro dítě nová, musí si na ni postupně zvyknout a bude potřebovat podporu dospělých. Dále platí, že ne všechny děti jsou soutěživé. „Mohou být frustrované z toho, že prohrávají, proto je dobré občas zařadit takovou hru, u které není smyslem není zvítězit, ale jen se dobře pobavit,“ radí Lucie Bechná, Centre Exams Manager pro Helen Doron English v České republice.

Tipy na hry pro menší děti:

Slovní fotbal: Trénuje se slovní zásoba a v podstatě i abeceda (stačí hra na poslední písmeno slova).

Procvičení barev: Jednoduchá hra, kdy jeden hráč řekne barvu (například blue) a ostatní se musejí dotknout něčeho modrého ve svém okolí.

Trénink paměti, slovní zásoby a větné vazby: První hráč začne například větou: I went to the supermarket and I bought an apple. Další hráč zopakuje celou větu a přidá další slovo, například „and a banana“. Třetí pak zopakuje opět celou větu včetně „an apple and a banana“ a přidá své slovo. Takto se pokračuje dál a přidávají se další a další slova, dokud jsou hráči schopni si vše zapamatovat.

Motanice: Oblíbená hra pro děti od 4 let. S pomocí přiložené šňůrky řeší jednoduché úkoly v malé knížce, která v autě nepřekáží. Dítě si může samo zkontrolovat, zda úkol zvládlo bez chyby, baví se navíc nezávisle na dospělých. Hraním se také rozvíjí jemná motorika u malých dětí. (Obrázek knížky je v příloze tiskové zprávy.). Motanice existuje i ve verzi pro větší děti.

Protiklady: Hráči jmenují protiklady. Jeden hráč řekne „big“ a další musí jmenovat protiklad tedy „little“. Nebo „happy and sad“. Při hře opět děti procvičují slovní zásobu a paměť.

Písničky: Děti zpívají tematicky zaměřené písničky. Hráči se domluví, že budou zpívat písničky, ve kterých je například jmenováno nějaké zvíře. Posádka auta se rozdělí do dvou skupin a zatímco jedna zpívá, druhá vymýšlí, jakou píseň předvedou, až přijdou na řadu.

Tipy na hry pro větší děti

Příběhy: Hráči se domluví na dvou až pěti slovech, které má příběh obsahovat a pak postupně celý příběh zformulují. Jedná se o něco na způsob her ze známého televizního pořadu Partička. Buď jeden hráč sám vymyslí příběh, kde budou slova použita, nebo každý hráč tvoří jednu větu. Během hry účastníci trénují kromě slovní zásoby také větné vazby a pracuje se se slohovým útvarem/textem.

Hádanky: Vybraný hráč si vymyslí, kým nebo čím je, a ostatní to musí uhodnout. Hlavní postava například říká: What am I? A napovídá: I live on the farm and I like to eat carrot. Správný tip: Rabbit.

Nebo se hráči dopředu domluví na tématickém okruhu slov – například co je v domě. Vybraný hráč si v duchu vybere například ledničku. Ostatní se pak ptají a otázkami zjišťují, co za objekt onen hráč vybral. Důležité je, že otázky musí být formulovány tak, aby hráč mohl odpovědět jen Yes nebo No. Např. Is it in the bathroom? Is it big? Is it red? Is it on the wall? Hrou děti upevňují větnou vazbu a slovosled v otázce.

 

Helen Doron English v Česku

Vzdělávací program Helen Doron English (HDE), jehož výhradním distributorem v ČR je společnost ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., je již více než 30 let úspěšně využíván ve více než 35 zemích světa a je určen dětem od 3 měsíců do 19 let.

Kurzy Helen Doron English jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu podkresových nahrávek a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti angličtinu učí stejně přirozeně jako svou mateřštinu.

Program Helen Doron English čítá 10 let návazné výuky pro mladší děti a další 4 roky výuky pro náctileté.

Výukové materiály zahrnují mimo jiné řadu online aktivit: online herní portál, exkluzivní YouTube kanál, vlastní rádiové vysílání, hry v mobilních zařízeních apod.

V České republice se metodou Helen Doron vyučuje od roku 2004. První ze vzdělávacích center bylo otevřeno v září 2004 v Opavě a v současné době do něj dochází asi 280 klientů. V rámci celé republiky společnost ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o., coby Master Franchisor, spravuje více než 80 poboček, do kterých aktuálně dochází asi 6500 studentů. Další děti pak navštěvují speciální kurzy v mateřských a základních školách. V celé republice tak chodí do kurzů okolo 7700 dětí a studentů. V meziročním porovnání se daří navyšovat počet studentů HDE o 7 až 11 procent.

 

Kontakt pro média:

Petr Buček, OnePage, tel. 775 373 799

petr.bucek@onepage.cz