Jak si vybrat nejlepší zájmovou aktivitu pro děti? Nechte je zkoušet, co je baví!

Dnes snad všechny děti už od školky mají svůj kroužek, ve kterém se rozvíjí řízenou činností. Jak ale v útlém věku rozhodnout, jestli máte doma budoucího sportovce, zpěvačku, výtvarníka anebo šachistku? Naše metoda je založená na tom, že vývoj dětí má být přirozený a všestranný. Znalosti angličtiny jsou dovedností, kterou v budoucnu jistě ocení budoucí umělkyně, obchodník i řemeslník. Způsob, kterým angličtinu učíme, je pak kombinací všestranných aktivit. Během lekce se vystřídá pohyb, rytmus, melodie, logické uvažování i nácvik spolupráce. Ať už se pak vaše dítě vydá jakoukoli cestou, bude mít dobrý základ seberozvoje.  Jak to na hodinách funguje?  Nejlepším řešením je přijít si lekci vyzkoušet.

Každé dítě je totiž jiné – některé si užívá poskakování a společné choreografie při písničkách, jiné se těší na příběhy animovaných postaviček z lekcí, další třeba ocení spoustu pomůcek a materiálů, které si mohou vyzkoušet. Také se nedá srovnat domácí prostředí s tím, jak se vaše dítě chová v malé skupince vrstevníků. Atmosféra je motivuje k tomu, aby plnili úkoly samostatně, jindy zase spolupracovali a jejich pozornost funguje zcela jinak, než když třeba zkoušíte angličtinu sami doma.  Také si možná kladete otázku, jak dítě, které je zatím zvyklé třeba jen na rodiče, bude reagovat na lektorku. Můžeme vám popsat, že všechny vybíráme na základě jejich pozitivního vztahu k dětem a mají za sebou kvalitní přípravu pro svou práci. Všechny tyto vaše otázky, obavy a úvahy za dvacet let nepřetržité činnosti v České republice známe. Platí na ně jedna odpověď – přijďte se podívat na ukázkové lekce. Sami na svém dítěti poznáte nejlépe, jestli mu aktivity vyhovují, baví se a zapojuje.

Všechna centra vám zaručí stejnou kvalitu

Určitě vás neminulo, že školky, školy, sportovní kluby a další místa, která poskytují vzdělávání, mají různou pověst. Některé patří mezi prestižní, jiné méně a cílem rodičů je samozřejmě dostat své dítě na ta nejžádanější místa. Helen Doron English centra fungují zcela jinak. Jejich úroveň je všude stejná – všechny lektorky i lektoři procházejí stejným školením a musí splnit stejné, poměrně vysoké nároky na jazykové znalosti i osobnostní předpoklady. Aby mohli učit konkrétní kurz, potřebují odborné školení pro každý z nich – zde se naučí, jak vypadají lekce, pomůcky a další materiály. Průběžně se setkávají na dalších školeních a sdílí své zkušenosti z celé republiky. Zkrátka u nás není možné přestat odborně růst, nevytvářet nové materiály a sledovat trendy – jedná se o nezbytnou součást této práce. Můžeme se proto zaručit, že za lepší angličtinou a kvalitnější školou nemusíte jezdit do krajského nebo okresního města. Pokud máte pobočku i u vás v oblasti, máte stejně kvalitní výuku jako kdokoli jiný v celé republice.