Jak pomoci žákům a studentům, kteří „bojují“ se školní angličtinou?

I když v jiných školních předmětech nemají s prospěchem problémy, některé děti přinášejí domů na vysvědčení špatnou známku z anglického jazyka. Je přitom nesporné, že hodiny angličtiny patří vzhledem k dalšímu studiu i kariéře k nejdůležitějším.

Mnoho rodičů v takovém případě asi při pohledu na vysvědčení svých potomků zapřemýšlí, jak jim s výukou angličtiny pomoci. Zvláště když se na většině škol stále nedaří hodiny anglického jazyka utvářet tak, aby děti výuka bavila a byla efektivní.

U angličtiny přitom platí, že prohloubení znalostí mimo běžnou výuku nabízí velké množství jazykových škol. To představuje rozdíl oproti situaci, kdy dítě bojuje ve škole s matematikou nebo chemií. Rodiče pro své děti naleznou školu angličtiny v téměř každém koutě České republiky.

Není se přitom zapotřebí bát velké časové náročnosti. „Děti k nám docházejí na hodinu angličtiny jednou týdně. V ostatních dnech poslouchají doma naše nahrávky prostřednictvím speciální aplikace ze svých telefonů, tabletů či počítačů,“ říká Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English. Každodenní kontakt s cizím jazykem je v tomto případě veledůležitou součástí učení. Bez něj děti nedosahují rychlých pokroků, nezlepšují si složitou anglickou výslovnost a neosvojí si ani gramatiku.

Že se rodičům a jejich dětem vyplatí, když vsadí na jazykovou školu, dokazují známky na vysvědčení i další úspěchy. „Naši studenti mívají ve škole nadprůměrné výsledky. Své školy reprezentují na olympiádách i jiných jazykových soutěžích,“ uvádí Lucie Bechná.

Studenti a žáci jazykové školy Helen Doron English se navíc mohou v rámci výuky zúčastnit zkoušek Cambridge, které platí za nezávislé odborné posouzení znalostí angličtiny. Studenti českých škol Helen Doron v cambridgeských testech dosahují výborných výsledků: U ústních zkoušek dopadají o téměř 20 procent lépe, než představuje celosvětový průměr testovaných dětí.

V čem se největší mírou liší školní výuka angličtiny od kvalitní jazykové školy? „U dětí se snažíme utvářet kladný vztah k anglickému jazyku. Na našich kurzech neslyší kárání za chyby, učitelé děti samozřejmě na ně upozorní, ale nevnímají je negativně. Angličtina je pro návštěvníky kursů zábava spojená s pochvalou a s dalšími pozitivními emocemi,“ popisuje Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English.

Další výhoda jazykových škol spočívá v menším počtu žáků ve skupinách. Výuková centra Helen Doron English pracují se skupinkami 4 až 8 dětí. Lektoři navíc s dětmi mluví výhradně anglicky a výuka probíhá formou her, zábavy a soutěží. Pracovat s větší skupinou dětí v tomto duchu ani není možné.

Pokud se rodiče u svých dětí rozhodnou pro výuku angličtiny v jazykové škole, do výukových center Helen Doron English je mohou přihlásit kdykoliv během roku. Anebo nejdříve společně navštíví ukázkovou hodinu zdarma.