Jak porozumět dětem a mládeži: slovníček nejdůležitějších anglicismů

Z dětských úst je stále častěji slyšet, že je něco cute (roztomilé), že mají nové gamesy (počítačové hry) nebo že je jejich kamarád výborný rider (skejťák, snowboardista).

Máte doma školáka nebo dokonce teenagera? Není vždy jednoduché mu porozumět. Zde je pro rodiče slovníček nejdůležitějších anglicismů, na které u svých potomků můžete narazit.

Beauty – Kráska, něco pěkného

Callnout – Zavolat někomu

Cool – Senzační

Cute– Roztomilý

Četovat– Psát si s někým přes mobil nebo počítač

Foun – Telefon

Free – Svobodný, nezávislý

Fresh – Čerstvý, ale i drzý, rozjařený

Gamesy – Počítačové hry

Gůglit – Najít na internetu s pomocí Googlu

Chatař (vysl. četař) – Označení pro vášnivého uživatele chatu

Jump – Skok, odvážný pohyb

Komp, PCčko– Počítač

Lajkovat – Vyjádřit něčemu, že se to líbí

Lifting – Kosmetická úprava, například obličeje

Mega – Hrozně, také označení pro něco velkého

News – Zpráva, novinka

Party – Večírek, oslava

Prankovat – Vystřelit si z někoho

Rider – Jezdec, snowboardista, skejťák

Workovat – Pracovat

Wow! – Citoslovce údivu, senzace

Zabookovat – Objednat

 

Oblíbené zkratky:

OMG (Oh my God) – Ach, můj Bože

IDC (I don′t care) – Je mi to jedno

IDK (I don′t know) – Nevím

NVM (Never mind) – To nevadí

BRB (Be right back) – Hned jsem zpátky

GM (Good morning) – Dobré ráno

 

Pozn. Slovníček sestavila jazyková škola Helen Doron English.

 

Díky počítačům, internetu a elektronickým hrám se angličtina stává pevnou součástí slovníku mladé generace. „Většina mladých lidí si navíc svou mluvu zjednodušuje, a tak raději použijí ve srovnání s češtinou kratší a navíc často i výstižnější výraz v anglickém jazyku,“ říká Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English.

Každá mladá generace se navíc chce odlišit od okolí, a tak si ráda utváří svůj vlastní slovník. „Když se děti v našich školách zeptají na nějaký nový výraz ze svého okolí, kterému nerozumí, tak to s nimi probereme. Děti potěší naopak i

zájem dospělých o slova, která používají. Dáváme jim příležitost, aby si k novým anglickým výrazům v češtině něco nastudovali a pak své poznatky ostatním odprezentují,“ uvádí Lucie Bechná.