Jak slaví děti Velikonoce v anglicky mluvících zemích: hledají vajíčka a soutěží v jejich kutálení

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Velikonoc užívají tradiční hry spojené například s hledáním vajec.

Zvyk Easter Egg Hunt znamená lov nebo hledání velikonočních vajíček. Koná se na Velikonoční pondělí. Rodiče obvykle ukryjí na různých místech zahrady či bytu uvařená, umělohmotná nebo čokoládová vajíčka nejrůznějších velikostí. Děti pak vyrážejí na jejich lov. Kdo odkryje největší počet úkrytů a posbírá nejvíc vajec, získává největší odměnu. Tu obvykle tvoří sladkosti a další oblíbené pamlsky.

Druhým typickým velikonočním zvykem, který pochází z anglosaských zemí, je závod Easter Egg Roll jindy nazývaný Egg Rolling Race. Děti soupeří v tom, kdo rychleji zdolá stanovenou trať. V ruce při tom mají lžíci, naběračku nebo lopatku, s jejichž pomocí po zemi popohánějí své většinou natvrdo uvařené vajíčko od startu až do cíle. Na nejrychlejší závodníky opět čeká vytoužená odměna.

„Naši žáci a studenti mají pro nás neobvyklé velikonoční zvyky rádi. Proto se jim věnujeme také během jazykové výuky. Je důležité, když se děti seznámí s tradicemi jiných zemí,“ říká Alena Hejná, manažerka výukového centra Helen Doron English ve Vlašimi. Její studenti tak hledají vajíčka v zahradě přiléhající k jazykové škole, poté je na programu závod v koulení vajec. Odměna nakonec nemine žádného účastníka neobvyklých velikonočních oslav.

Vlašimská jazyková škola chystá pro děti ještě jednu velikonoční soutěž. V Anglii se jí říká Easter Bonnet (Velikonoční klobouk). Děti a studenti se velikonoční veselice účastní v pestrobarevných kloboucích a porota poté vybírá nejzdařilejší kreaci. Ani vítěze tohoto klání nemine zajímavá odměna.

„Děti si v naší škole užijí Velikonoce netradiční formou a rozšíří si slovní zásobu. Soutěže probíhají výhradně v angličtině, účastníci jsou rozdělení podle věku a jazykové úrovně,“ uzavírá Alena Hejná z Helen Doron English.