Ve školách Helen Doron English se rozbíhají cambridgeské zkoušky. Proč jsou pro děti důležité?

Žáci a studenti navštěvující kursy angličtiny v jazykových školách Helen Doron se už tradičně na jaře účastní uznávaných zkoušek, které jsou celosvětově známé ve spojení se slavnou univerzitou v Cambridgi. Kdo zkoušku zvládne, získává certifikát, jenž mu mimo jiné pomůže při přijímacím řízení na střední či vysokou školu, ale přijde vhod také v budoucím profesním životě.

Certifikáty získané u cambridgeských zkoušek dětem a studentům usnadní například přijetí a studium na střední či vysoké škole. „Přístup středních škol je po stránce uznávání cambridgeských zkoušek velmi individuální. Některé školy odpouštějí studentům s určitou úrovní certifikátu část maturitní zkoušky, na vysokých školách doklad o zdolání testu může nahradit předepsanou zkoušku z jazyka,“ říká Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English.

Zkoušky Cambridge jsou respektované po celém světě. Uznává je více než 20 000 organizací, škol a úřadů. V dospělosti se může certifikát hodit také v zaměstnání – při výběrovém řízení nebo jako důkaz, že se zaměstnanec vzdělává. (Přehled v Česku působících firem a institucí, které uznávají cambridgeské zkoušky, si je možné prohlédnout zde na stránkách www.cambridgeenglish.com)

Jazykové školy Helen Doron English v České republice mají k dispozici speciálně vyškolené zkoušející pro testy Cambridge. Ti se musí každoročně účastnit certifikace, při níž prokazují své znalosti a dovednosti nutné pro zvolený typ zkoušky. Jazykové školy Helen Doron English pracují s celkem devíti úrovněmi cambridgeských zkoušek.

Zkoušky se skládají z písemné a ústní části. „Písemné testy odesíláme na vyhodnocení do Anglie spolu s výsledky ústních zkoušek. Během zkoušek a také před jejich konáním musíme dodržovat předepsané podmínky a postupy. Kromě toho je nutné počítat s neohlášenými inspekcemi přímo z Cambridge. Díky těmto postupům je možné dodržet stejnou úroveň testování po celém světě,“ vysvětluje Lucie Bechná.

Jazykové školy Helen Doron English, které jsou rozesety po celé České republice, nabízejí účastníkům svých kursů zkoušky Cambridge od roku 2013. Loni napočítaly 785 zkoušených, letos očekávají až 900 účastníků testů. Podle statistik dopadají děti v českých pobočkách Helen Doron English u ústních zkoušek o téměř 20 procent lépe, než představuje celosvětový průměr testovaných dětí.